Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có thêm trường Y Dược

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Y Dược trên cơ sở khoa Y Dược của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo quyết định ngày 1/4, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế Đề án thành lập trường Đại học Y Dược trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, sau đó trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Trước đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã trình Thủ tướng đề án thành lập trường Đại học Y Dược trên cơ sở nâng cấp khoa Y Dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có 7 trường đại học là Khoa học Xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Ngoại ngữ, Giáo dục, Kinh tế, Việt – Nhật; và 5 khoa thành viên gồm: Luật, Y Dược, Quốc tế, Quản trị và Kinh doanh, Các khoa học liên ngành.

Năm ngoái, khoa Y Dược tuyển sinh 5 ngành gồm Y khoa, Dược học, Răng – Hàm – Mặt, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học. Điểm trúng tuyển từ 21 đến 25,6.

Theo Dương Lâm (vnexpress.net)