Danh sách ban chấp hành, ban kiểm tra

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA

HỘI NỘI TIẾT VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức vụ hội

I DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH:
1 GS, TS. Trần Hữu Dàng Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Dược Huế Chủ tịch
2 GS, TS. Nguyễn Hải Thủy Phó CN Bộ môn Nội, trường ĐH Y Dược Huế Phó Chủ tịch
3 TS. Trần Thừa Nguyên Phó Trưởng khoa Nội Tổng hợp- Lão khoa, BVTW Huế Thư ký, Ủy viên thường trực
4 PGS, TS. Đào Thị Dừa Trưởng khoa Nội tiết- Thần kinh- Hô hấp, BVTW Huế Ủy viên thường trực
5 TS. Lê Văn Chi Phó CN Bộ môn Nội, trường ĐH Y Dược Huế Ủy viên thường trực
6 PGS, TS. Nguyễn Thị Nhạn Bộ môn Nội, trường ĐH Y Dược Huế Ủy viên
7 PGS, TS. Lê Văn An Trưởng khoa Điều dưỡng, trường ĐH Y Dược Huế Ủy viên
8 TS. Nguyễn Tá Đông Phó TK Nội Tim mạch, BVTW Huế Ủy viên
9 TS. Nguyễn Đức Hoàng PGĐ BVĐK thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Ủy viên
10 TS. Ngô Đình Châu Trưởng khoa Nội Tổng hợp- Lão khoa, BVTW Huế Ủy viên
11 TS. Tôn Thất Trí Dũng Phó Trưởng khoa Nội tiết- Thần kinh- Hô hấp, BVTW Huế Ủy viên
12 TS. Hoàng Thủy Yên Bộ môn Nhi, trường ĐH Y Dược Huế Ủy viên
13 BSCK II Lê Nhân Phó Trưởng Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Thừa Thiên Huế Ủy viên
14 BSCK II Lê Thị Phương Anh Trưởng khoa Sinh hóa, BVTW Huế Ủy viên
15 BSCK I Nguyễn Đức Anh Trưởng khoa Nội chung Bệnh viện 268, tỉnh Thừa Thiên Huế Ủy viên
II DANH SÁCH BAN KIỂM TRA:
1 TS. Lê Văn Chi Phó CN Bộ môn Nội trường ĐH Y Dược Huế Trưởng ban
2 BSCK I Ngô Thành Nhân TK VLTL, phụ trách khoa Khám bệnh, BV GTVT Huế Ủy viên
3 BS Ngô Minh Đạo Bộ môn Nội trường ĐH Y Dược Huế Ủy viên

                                                                                                                          

 

 Huế, ngày 20 tháng 6 năm 2013

BAN THƯỜNG VỤ HỘI

CHỦ TỊCH

 

 


 

GS.TS Trần Hữu Dàng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*