Người đã bị nhiễm coronavirus 2 (SARS-CoV-2) hội chứng hô hấp cấp tính có nên được chủng ngừa vắc-xin hay không?

Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí The New England Journal of Medicine cho thấy:

Tiêm một mũi vaccine ngừa COVID trên những người tiền sử nhiễm Covid giúp nâng cao khả năng bảo vệ tốt hơn so với mức miễn dịch tự nhiên.

Đặc biệt, mức kháng thể ngừa Covid trên những người này còn cao hơn đáng kể so với mức miễn dịch có được nhờ tiêm 2 mũi vaccine trên những người chưa từng bị nhiễm.

Những phát hiện này cung cấp bằng chứng rằng sau khi sử dụng một liều vắc-xin, phản ứng dịch thể đối với SARS-CoV-2 ở những người có tiền sử nhiễm SARS-CoV-2 lớn hơn phản ứng ở những người chưa bị nhiễm trước đó.

Nguồn: SARS-CoV-2 Antibody Response in Persons with Past Natural Infection.

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2103825

April 14, 2021

DOI: 10.1056/NEJMc2103825