Phương hướng hoạt động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

HỘI NỘI TIẾT VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

           Trong những năm gần đây, đái tháo đường (ĐTĐ) đang trở nên là vấn đề lớn đối với giới y khoa cũng như với cộng đồng. Tần suất bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa là bệnh không lây nhiễm ngày càng chiếm tỷ lệ cao trong mô hình bệnh tật.

            Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về việc tăng cường hoạt động của chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa trong cả nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập, tư nhân và liên doanh. Theo nhu cầu phát triển và hội nhập của ngành y tế, trong xu thế phát triển chung của chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa với khu vực và thế giới. Nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa và đội ngũ cán bộ đang hoạt động trong lĩnh vực này tại Thừa Thiên- Huế cũng như tại Việt Nam. Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên- Huế ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay.

Tại Thừa Thiên- Huế có nhiều thuận lợi để phát triển Hội Nội tiết và Đái tháo đường trở thành “trung tâm” của khu vực miền Trung- Tây Nguyên cũng như cả nước:

– Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực miền Trung với hạt nhân là Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm và hóa mỹ phẩm miền Trung.

– Bên cạnh đó còn có: trường Cao đẳng Y tế Huế, trường Trung cấp Âu Lạc. Các bệnh viện thuộc sự quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên- Huế: Mắt, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Tâm thần,…11 trung tâm y tế huyện, thị xã, hơn 20 phòng khám, nhà Hộ sinh. Ngoài ra còn có: bệnh viện Giao thông vận tải Huế, bệnh viện 268- Quân khu 4, bệnh xá Tỉnh đội, bệnh xá Sở Công an, bệnh xá Bộ đội Biên phòng, nhiều cơ sở y tế tư nhân,…

Tất cả các cơ sở y tế trên đều có đội ngũ cán bộ đông đảo đủ các chuyên ngành y học đòi hỏi cần có Hội Nội tiết và Đái tháo đường để hướng các hoạt động chuyên ngành có hiệu quả hơn trên địa bàn.

– Hàng năm đều có tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa mang tầm khu vực, quốc gia và quốc tế.

Phương hướng hoạt động của Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế:

  1. Về mặt tổ chức:

– Kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên- Huế:

+ Tổ chức tuyên truyền, động viên và giới thiệu hội viên tham gia Hội

+ Bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ

+ Phân công các thành viên trong Ban Chấp hành

+ Xây dựng logo và website của Hội

+ Tiến hành các thủ tục xin mở tài khoản

– Thu hút và mở rộng hội viên ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Củng cố mối quan hệ với Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, với các Hội địa phương: Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội,…

  1. Về mặt chuyên môn:

– Định kỳ tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa mang tầm khu vực, quốc gia và quốc tế.

– Tham gia biên soạn các khuyến cáo trong điều trị bệnh Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa.

– Phối hợp với trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Trung ương Huế trong việc đào tạo Bác sĩ chuyên khoa 2 và Tiến sĩ chuyên ngành Nội Nội tiết.

  1. Công tác đối ngoại:

– Liên lạc với các diễn đàn, các hiệp hội chuyên môn khác và các chuyên gia trong khu vực để từng bước hòa nhập, tham gia các hoạt động với các hiệp hội.

– Tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, thiên tai…

– Thiết lập quan hệ với các hiệp hội quốc tế, khu vực để đào tạo cán bộ chuyên ngành Nội tiết, Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa có chất lượng cao.

 Huế, ngày 19 tháng 6 năm 2013

 BAN THƯỜNG VỤ HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

                              

GS.TS Trần Hữu Dàng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*