Quá trình thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế

  1. Tỷ lệ đái tháo đường ở Việt Nam:

- Phan Sĩ Quốc thực hiện điều tra ngẫu nhiên trên 4912 đối tượng từ 15 tuổi trở lên sống tại hai khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội đã thu được kết quả: tỷ lệ mắc đái tháo đường chung ở Hà Nội năm 1991 là 1,1% (nội thành 1,44%; ngoại thành 0,96%), tỷ lệ IGT là 1,6%.

Mai Thế Trạch đã thực hiện một cuộc điều tra trên 5416 người từ 15 tuổi trở lên tại tp. Hồ Chí Minh, kết quả mắc bệnh đái tháo đường chung năm 1992 là 2,52%.

Trần Hữu Dàng sau khi khám và xét nghiệm máu trên 4980 đối tượng từ 15 tuổi trở lên, đã xác định tỷ lệ mắc đái tháo đường chung ở Huế năm 1994 là 0,96% (nội thành 1,05%; ngoại thành 0,6%).

- Năm 2000, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường ở Hà Nội đã là 3,62%.

Năm 2001, tỷ lệ này tại khu vực nội thành của bốn thành phố lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và tp. Hồ Chí Minh) là 4,1%, tỷ lệ IGT là 5,1%.

  1. Điều kiện thực tế địa phương:

Thừa Thiên Huế là một địa phương ở miền Trung Việt Nam, với một Trường Đại học Y Dược phát triển hơn nửa thế kỷ, với Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Tây y đầu tiên của Việt Nam đã hoạt động hơn một thế kỷ cùng với nhiều Bệnh viện chuyên ngành khác đã làm rất tốt việc đào tạo nguồn nhân lực Y tế cũng như việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung bao gồm cả những bệnh nhân thuộc lĩnh vực Nội tiết – Chuyển hóa. Việc ra đời Hội Nội tiết Đái tháo đường Thừa thiên Huế như một tất yếu của phát triển.

  1. Các mốc thời gian:

- Theo Quyết định số 2275/QĐ-SYT, ngày 26/10/2012 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về việc công nhận Ban vận động thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thành phiếu lý lịch tư pháp số 1 của Trưởng ban vận động vào ngày 19/11/2012

- Theo Quyết định số 2242/QĐ-UBND, ngày 28/11/2012 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc cho phép thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Ngày 19/6/2013, Đại hội thành lập Hội Nội tiết và Đái tháo đường tỉnh Thừa Thiên Huế.

TTN

 

Tags: ,

 
 

About the author

More posts by

 

 

 

Add a comment

required

required

optional