Quản lý và cải thiện sự tuân thủ điều trị bệnh loãng xương

Quản lý và cải thiện sự tuân thủ điều trị bệnh loãng xương

PGS.TS. Nguyễn Lê Anh Thư

Khoa Nội Cơ Xương Khớp- Bệnh viện Chợ rẫy

Hội Loãng Xương thành phố Hồ Chí Minh

Continue Reding: http://www.mediafire.com/file/w5cx1wimn2q3axf/Quan_ly_%26_CTTT_Loang_xuong.pdf

 

Tags: , ,

 
 

About the author

More posts by