Ca Đái tháo đường type 1 nhiễm toan ceton ở bệnh nhân 9 tuổi

Đái tháo đường (ĐTĐ) type 1  là một bệnh lý đặc trưng bởi sự phá hủy  các tế bào beta của tụy gây nên tình […]

continue reading »