Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ hs-CRP huyết thanh với một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2

Đào Thị Dừa1, Trần Thừa Nguyên1, Trần Huy Hoàng1, Nguyễn Trọng Nghĩa1, Tôn Thất Ngọc1 1. BVTW Huế TÓM TẮT Đái tháo đường (ĐTĐ) là […]

continue reading »