THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ “BỆNH LÝ BÀN CHÂN”

Hội Nội tiết – ĐTĐ Việt Nam xin thông báo Chương trình Đào tạo trực tuyến về “Bệnh lý bàn chân” với Chủ đề: Ngón chân và dòng (máu): Bệnh động mạch ngoại biên và ĐTĐ; Thời gian: ngày 09/12/2023. Chi tiết: File đính kèm