Thông báo khóa đào tạo liên tục (CME) tại Hội nghị khoa học Quảng Ninh lần thứ 2 về Bệnh Nội tiết, Đái tháo đường & Rối loạn chuyển hóa