Thông báo số 1 về Hội nghị khoa học về bệnh nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển Hoá Việt Nam lần thứ XI

Kính gửi:       – Các Ủy viên BCH Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam

                        – Các hội viên Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam

                        – Các thầy thuốc trong lĩnh vực Nội tiết- Chuyển hóa- Đái tháo đường                       

– Các quý đồng nghiệp