Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Festival khoa học về bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa Việt Nam, 2020

Festival khoa học về bệnh lý Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa Việt Nam 2020 thay đổi thời gian tổ chức là 22/8/2020 (lịch cũ là 28/3/2020)

Festival KH DTD 2020. Thong bao thay doi thoi gian to chuc. upweb